HobbyAllans hemsida

Studiecirkelns innehåll och Personer engagerade Studiecirkelns tillkomst

Skogens historiska betydelse i Världsarvet STUDIECIRKEL
Konstruerad av: Allan Bergs och Nils Säfström 2003-04 Upptaktsträff🤨Bakgrund Världsarvet och skogen i Världsarvet - inform. Studiecirkeln - genomgång av studieplan - sammankomster och diskussion.

1:a kvällen: Skogens betydelse i Världsarvet - vedbehov - användning m.m.🤩Gruvved för tillmakning - blossved - rostved - kolved - timmerbehov för diverse byggnationer - hyttornas behov av träkol.

2:a kvällen: Råvaruförsörjning till gruvan 😮 Fredsmilen orsak o avgränsning - Wedekompaniet organisation, privilegier, omfattning - organisation av transporter inklusive flottning Dalälven o Torsång.
 
3:e kvällen: Kolning och träkolets betydelse🤭 Gruvans geografiska påverkan på kolningsaktiviteter - konkurrens från andra bruk etc. - kolningsprocessen - miltyper.

4:e studien: Fältbesök längs fredsmilen och rösen 🙂 samåkning för studier i fält -  även GPS användning.

5:e studien: Fältbesök vid Forshuvud norr om Kvarnsveden - Torsång🤔 samåkning - redogörelse om kolflottar efter Dalälven - flottningen i Torsång.

Senaste kommentarer

28.01 | 08:08

Gå in på Instagram: Trataljarna (det är HobbyAllan)

28.01 | 07:14

Oxana Jag vill köpa den där vindflöjel Leksing.

12.01 | 18:49

Tja går det att köpa den där vindflöjel Leksing tills jag dör Vad kostar den mvh

04.03 | 11:54

Vad menar du Per Lindgren? Svara på Mail: skogsman39@gmail.com